• محوطه سازي و ايجاد پارکينگ در ميدان ميوه و تره بار
  • جمع آوري کيوسک هاي واقع در سه راهي خوزستان
  • آغاز مزايده کيوسک هاي سازمان
  • آغاز عمليات نازک کاري فاز 2 ميدان ميوه و تره بار
  • افتتاح سه شنبه بازار واقع در منظريه

معرفی سازمان

سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی ( که در تاریخ 12/04/89 با نام سازمان میادین میوه و تره بار و فرآورده های کشاورزی ) به تصویب وزارت کشور رسیده با هدف ایجاد تصمیمات لازم در امر تهیه و توزیع میوه و تره بار و فرآورده های کشاورزی در جهت حمایت از تولیدات کشاورزی و اصول صحیح هدایت چرخه تولید تا توزیع ، همچنین ساماندهی صنوف و مشاغل مزاحم شهری و... تأسیس شد . سازمان موظف به رعایت مقررات و قوانین مربوط به برنامه ریزی و اقدامات اجرائی در جهت احداث میدان مرکزی میوه و تره بار جهت ایجاد رابطه سالم برای حفظ منافع مصرف کنندگان و تولید کنندگان فرآورده های کشاورزی و تغذیه بازارهای روز میوه و تره بار می باشد . اهم وظایف سازمان ایجاد و توسعه بازارهای روز میوه و تره بار جهت دسترسی آسان مصرف کنندگان در نقاط مختلف شهر با مشارکت بخشهای دولتی - تعاونی و خصوصی ، ایجاد بازارهای فروش محله ای و جایگاههای موقت برای عرضه محصولات در محلهای مجاز و گسترش میدان مرکزی میوه و تره بار پس از تائید شورای سازمان و شورای اسلامی شهر ، تعیین حق بهره برداری و نحوه واگذاری فروشگاه ها و غرفه های میادین و مدت و نحوه استفاده از محلهای مزبور بر اساس آئین نامه مربوطه و بررسی ایجاد صنایع و تأسیسات ، نظیر کارخانجات تولید جعبه و بسته بندی صنایع غذائی و غیره و ارائه طرحهای دیگر جهت سرمایه گذاری تعیین سیاستهای کلی در جهت اداره میادین و کنترل عرضه کالا به قیمت مناسب برای مصرف کنندگان می باشد .

تصویر روز

اوقات شرعی