• نصب تيرهاي روشنايي بهمراه پروژکتور در پنجشنبه بازار
  • آرامش حاکم بر ميرآباد غربي بعد از انتقال يکشنبه بازار
  • عمليات فاز 2 ميدان ميوه و تره بار جهت ساخت 28 غرفه جديد و توسعه ميدان ميوه و تره بار با زير بناي 4500 مترمربع
  • بازديد مهندس هاشمي از روند آماده سازي آرامستان جديد
  • برگزاري انتخابات هيات مديره صنف قالب بندان شهر شهرکرد

بازديد مهندس هاشمي از روند آماده سازي آرامستان جديد


جزییات بیشتر

برگزاري انتخابات هيات مديره صنف قالب بندان شهر شهرکرد


جزییات بیشتر

راه اندازي بازارچه ميوه و تره بار در شهرک منظريه


جزییات بیشتر

آغاز مزايده واگذاري 11 باب مغازه واقع در بازارچه وليعصر جنوبي


جزییات بیشتر

اتمام عمليات تسطيح و زير سازي جهت انتقال يکشنبه بازار


جزییات بیشتر