• انتقال و ساماندهي پنجشنبه بازار از خيابان مطهري به محل جديد واقع در کمربندي 15 خرداد پشت پمپ cng اميرکبير
  • توزيع گوشت وارداتي در بازارچه وليعصر جنوبي
  • افتتاح ساختمان انجمن صنفي کارگران ساختماني و فصلي شهرکرد
  • آغاز ساخت مرکز تست هيدرو استاتيک ( تست مخازن CNG ) در ميدان ميوه و تره بار
  • آغاز مزايده بهره برداري از خروجي ميدان ميوه و تره بار

بازديد اعضاي محترم شوراي شهر و شهردار محترم از پيشرفت عمليات ساخت غرفه هاي بازارچه وليعصر


جزییات بیشتر

آغاز چاله برداري جهت کاشت 4000 اصله درخت در اراضي ميدان ميوه و تره بار


جزییات بیشتر

آغاز عمليات ساخت غرفه در ضلع غربي بازارچه وليعصر جنوبي


جزییات بیشتر

آغاز مزايده باسکول 60 تني ميدان ميوه و تره بار


جزییات بیشتر

آغاز مزايده کيوسک هاي جديد الاحداث


جزییات بیشتر